Upacara Ridumadosipun Kaping 107 Kabupatèn Sléman Warsa 2023

Senin, 15 Mei 2023 Panewu Gamping jumeneng minangka Pengageng Upacara Ridumadosipun Kaping 107 Kabupatèn Sléman Warsa 2023 wonten ing plataran Kapanewon Gamping.

Upacara dipun dhereki Forkopimkap Gamping, Lurah lan Pamong wonten wewengkon Gamping kanthi paraga Upacara saking Korwil Pendidikan Kapanewon Gamping.

Panèwu Gamping maosaken Sabdatama Bupati, ingkang ngajak dhumateng sedaya warga saged sareng-sareng ngupiyo mbangun wewengkon Sleman kanthi sesanti “nyawiji murakabi, sesarengan mbangun Sleman”.

Wonten Pahargyan menika Panewu Gamping paring tenger ruangan rapat wonten Kapanewon Gamping, Ruang Rapat Wirasuta (sisih kidul) lan Ruang Rapat Demang Cakradikrama (sisih lèr). Kyai-Nyai Wirasuta lan Ki Demang Cakradikrama menika minangka tokoh ingkang labuh labetipun nipak wonten budaya lan panguripan warga wonten wewengkon Gamping.

Ugi, dipun paringaken Penghargaan Penyaji Terbaik ke-3 ingkang dipun wakili Ibu Suhartini lan Pengrebab Terbaik dhumateng Mbak Angga Lestari awit prestasi wonten Pahargyan Festival Karawitan Kabupatèn Sléman Tahun 2023.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*